Vissza

Célkitűzések

Célkitűzések


 Az egyesület célja:

  • hogy előmozdítsa a genetika tudományának fejlődését, valamint segítse tagjainak szakmai, tudományos fejlődését. Képviselje és védje a tagok érdekeit és teret biztosítson közéleti aktivitásuknak.
  • Megismertesse a genetikának és határterületeinek tudományos eredményeit, terjessze azokat és előmozdítsa gyakorlati hasznosításukat.
     

Az egyesület tevékenysége:

  • Hazai és nemzetközi részvétellel tudományos konferenciákat, vitaüléseket, továbbképző tanfolyamokat szervez.
  • Szakmai tanácsadást, szakértői tevékenységet végez.
  • Tevékenyen közreműködik a genetika és határterületei ismereteinek terjesztésében.
  • A fiatal (30 év alatti) genetikusok szakmai, tudományos előrehaladását pályázatokkal, ösztöndíjakkal, kitüntetésekkel segíti és ösztönzi, tudományos tevékenységük eredményeinek bemutatására lehetőséget biztosít.
  • Kutatási - Fejlesztési programokat javasol, véleményez és szakértő közreműködésével felkérésre részt vesz az ezekkel kapcsolatos pályázatok értékelésében.
2018. Augusztus 30.