Vissza

Az Egyesület története

Az Egyesület története

  • A Magyar Genetikai Szövetség megalapításának gondolata 1985-ben merült fel az MTA Genetikai Bizottságában. Az elgondolást 1987-ben követte tett, amikor Budapesten, az I. Magyar Genetikai Kongresszuson megalakult a Magyar Genetikusok Szövetsége (MGSZ). Az MGSZ, az akkori gyakorlatot követve a MTESZ tagja lett, ahhoz közvetlen elnöki bizottságként kapcsolódott. Az I. Magyar Genetikai Kongresszuson a nagyválasztmány megválasztotta az MGSZ elnökségét. Az MGSZ a fenti formában 1991-ig funkcionált. Az elnökségi tagok csaknem mindegyike tagja volt az MTA Genetikai Bizottságának, amely hatékonyan képviselte a genetikai kutatásokkal kapcsolatos érdekeket. A Magyar Genetikai Szövetséget a Magyar Genetikusok egyesülete jogelődjének tekinti.
  • Az az igény, hogy a Magyar Genetikusok Egyesülete önálló tagsággal alakuljon meg a II. Magyar Genetikai Kongresszuson fogalmazódott meg Szegeden, 1991 augusztusában. A Kongresszus résztvevői megválasztották az elnökséget, és megbízták a Magyar Genetikusok Egyesületének megalakításával. Az elnökség ülést tartott az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Genetikai Tanszékén 1992. június 12-én és elfogadta a Magyar Genetikusok Egyesületének Alapszabályát. Titkos szavazással elnöknek megválasztotta Szabó Gábort, főtitkárnak Szabad Jánost, majd titkárnak kooptálta Szidonya Jánost. Az Elnökségi Ülés megbízta Szabó Gábort, Szabad Jánost és Szidonya Jánost a Magyar Genetikusok Egyesületének (MAGE) hivatalos bejelentésével. 

  • Az Egyesület 2016-os dokumentumai:  Pénzügyi beszámoló
  • Az Egyesület hatályos Alapszabálya
2018. Augusztus 30.