Vissza

2nd Conference of V4SDB 2021

2nd Conference of V4SDB 2021

A szervezők nevében a MAGE köszönetét szeretné kifejezni mindenkinek, aki a Visegrádi Országok Fejlődésbiológiai Társasága második konferenciáján (Second V4SDB Meeting) 2021. szeptember 2-5. között Szegeden részt vett.

Hálásak vagyunk a támogatóknak és partnereknek, a Szegedi Tudományegyetemnek, a Szegedi Biológiai Kutatóközpontnak, a Company of Biologists-nak, a Zeiss vállalatnak, az MDPI kiadónak és a Visegrád Alapnak.


Külön köszönet a Visegrád Alapnak, melynek nagylelkű támogatása lehetővé tette a 0. napi diák workshop megrendezését.
http://www.v4sdb.org/data/uploads/thumbnail/V4SDB.png             https://www.visegradfund.org/

A 2021. szeptember 2-5. között a MAGE segítségével megrendezett Visegrádi Országok Fejlődésbiológiai Társaságának (V4SDB) 4 napos konferenciája a V4 régió fejlődésbiológusait és azon kívülről meghívott szakértőket hozta össze.  Az eseményt nagy érdeklődés övezte, a koronavírus járvány ellenére regisztrált 192 résztvevőn kívül (ebből 84 diák) 7 szponzor és 3 kiállító is bemutatkozott. A program 84 posztert és 50 előadást foglalt magába, utóbbiak közül 8 plenáris volt, amelynek előadói az USA-ból és Nyugat-Európából érkeztek. A meghívott előadók nagy része V4 országokból indult és külföldön sikeres karriert épített kutatók voltak. A találkozón a Nemzetközi (ISDB) és Brit (BSDB) Fejlődésbiológiai Társaságok vezetősége is képviseltette magát.

A rendezvény célja a legújabb kutatási eredmények és technológiák bemutatása mellett a fiatal kutatók ösztönzése is volt. Számukra az SZTE Biológia Intézetében a 0. napon (szeptember 2.) tartottak egy egész napos workshopot interaktív foglalkozásokkal és fejlődésbiológiai gyakorlati bemutatókkal.

A tervek szerint a következő V4SDB konferencia Lengyelországban, Varsóban kerül megrendezésre 2023. szeptember 7-10. között, előreláthatóan a Német Fejlődésbiológiai Társasággal együttműködve. Az esemény honlapján a találkozó programja, az absztraktok és képgaléria is elérhető: http://v4sdbszeged.com

 

Második V4SDB konferencia (Szeged - 2021). 0. nap (diák nap): 

A tudományos karrier tanácsadás, tudományos közleményírás és fejlődésbiológiai gyakorlat napja.

 

A diák workshop a Visegrád Alap támogatásával valósult meg, mely lehetővé tette 52 diák részvételét hat gyakorlati foglalkozáson (fejlődésbiológiai modellszervezetek: egér, csirke, zebrahal, kerekesféreg és ecetmuslica, plusz a konferencia egyik szponzora, a Zeiss által  szervezett Lightsheet mikroszkópia gyakorlati bemutatója) – fényképeket lásd alább.

A gyakorlatokon túl a diák workshopon két interaktív foglalkozás is volt (karrier építés és tudományos közlemény írás témájában), továbbá tíz előadás, melyben diákok mutatták be tudományos eredményeiket (külön köszönet a tíz diáknak, akik önként vállalták a szereplést!).

Mint említettük, hálásak vagyunk a Visegrád Alapnak az anyagi támogatásért, mely lehetővé tette, hogy 40, szóbeli előadást tartó és a legjobb posztereket bemutató diák részvételi díját megtérítsük. Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük a Visegrád Alapnak, hogy támogatja a jövő fejlődésbiológus nemzedékét a V4 régióban!

 

*********************************
English version

On behalf of the organizers MAGE would like to thank all the delegates who attended the REARRANGED Second V4SDB Meeting in Szeged (Hungary) between 2nd - 5th Sept. 2021. IT WAS SUCH A GREAT MEETING!

We were also very grateful to our sponsors and partners in making the meeting happen - including the University of Szeged and the Biology Research Centre, the Company of Biologists, Zeiss, MDPI and the Visegrad Fund

We would particularly like to thank the Visegrad Fund who provided a generous grant to fund student specific activities in Day 0 of the conference.
http://www.v4sdb.org/data/uploads/thumbnail/V4SDB.png                       https://www.visegradfund.org/

The 4-day long conference of the Visegrad Group Society for Developmental Biology (V4SDB), organized between 2-5 of September, 2021. with the help of MAGE, brought together Developmental Biologists from across the V4 region and other non-local experts from the field as invited guest speakers. The event was a great success, indicated by the 192 participants (out of which 84 were students), 7 sponsors and 3 exhibitors who registered despite the covid pandemic. The program provided 84 posters and 50 oral presentations including 8 plenary lectures given by scientists from the USA and Western-Europe. Most of the invited speakers were V4 scientists who built a successful career outside the Visegrad countries. The delegates of the International (ISDB) and British (BSDB) Societies of Developmental Biologists participated on the meeting.

Besides the presentation of most recent scientific results and technologies, the conference aimed to augmenting the carrier development of next generation V4 scientists. On Day 0. (2nd of September), a whole-day workshop with interactive courses and practicals was organized for them in the Biological Institute of Szeged University.

The next V4SDB conference is planned to be held in Poland, Warsaw, between 7-10 September 2023, in cooperation with the German Society of Developmental Biology. The final program, abstracts and picture gallery of the event can be accessed at the webpage of the conference, at https://v4sdbszeged.com.


2nd V4SDB Meeting (Szeged, Hungary - 2021). Day 0 (students' day):

A truly great day of career advice, scientific writing and practical developmental biology.

Information: The developmental biology related practical student workshops were generously supported by a grant from the Visegrad Fund and enabled 52 registered students to participate in a selection of six offered practical sessions (relating to developmental biology model species, mice, chickens, zebrafish, rotifer and fruit fly, plus a session on practical Lightsheet Microscopy, as facilitated by our commercial partner Zeiss - many thanks) - see photos below.

In addition to the practical sessions, our student specific activities on Day 0 also involved two lectures to aid students professionally (relating to "Career development" & "Insights into Scientific Publishing") and ten talks given by student participants themselves, relating to their own research (many thanks to those ten students who volunteered and really stepped up to the plate!).

As mentioned we are grateful to the Visegrad Fund for their financial support, allowing us to cover the full registration fees of 40 student delegates (selected from those that gave talks and the best poster presentations in the conference). Congratulations to the winners and thanks to the Visegrad Fund for supporting future generations of Developmental Biologists across our region!

2021. Február 17.

További képek